Наградени проекти

Открит конкурс за ИДЕЙНА РАЗРАБОТКА ЗА ОБЕКТ "ЖИЛИЩНО-ОБЩЕЖИТИЕН КОМПЛЕКС ОТ ЗАТВОРЕН ТИП В Ж.К. "СТУДЕНТСКИ ГРАД", ГР. СОФИЯ" - ПЪРВА НАГРАДА с арх. Николай Няголов и арх Теодора Нинова. 2019г.

След спечелването на конкурса е възложен технически проект, който е успешно завършен и очаква реализация.

Открит конкурс за ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАД "ВЪЗРАЖДАНЕ" (УПИ V, КВ. 306) И ПРИЛЕЖАЩИЯ ТЕРЕН - УЛИЦА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - О.Т. 325 - 355 - 665; Ц Г Ч - ТРОЯН. - ПЪРВА НАГРАДА с екипа на НОВИЗА ЕООД - арх. Правдомира Алексиева и арх. Веселин Алексиев. 2017г.

Проекта очаква възлагане на следващата фаза.

Открит конкурс с предмет "ИДЕЕН АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ШЕСТЕТАЖНА УЧЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА И РЕКТОРАТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ - ДЕКАНАТ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КЪМ МУ - СОФИЯ, ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ КЪМ МУ - СОФИЯ, КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ" ТРЕТА НАГРАДА с екипа на ДЕЛИНЕАР ЕООД арх. Десислава Димитрова - Маринова. 2019г.