Обществени обекти

Медицински университет - Враца. Реконструкция на бившия Химически техникум във филиал на Медицински университет - София. Едно от малкото места, където асфалта се заменя със зелени площи.

Комплекс за интерпретация "Гората" Национален парк "Централен Балкан" парков участък Стоките, община Априлци. Специфична задача в резерват.

Реконструкция на двора на ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр. Костенец. Радваме се, че това е поредното място, където заменихме асфалта със зелени площи.

ЦДГ "Зорница" - Стара Загора. Една от многото ни детски градини , интересна с решението на доста наклонения двор. Очаквайте скоро.