Обществени обекти

Медицински университет - Враца. Реконструкция на бившия Химически техникум във филиал на Медицински университет - София. Едно от малкото места, където асфалта се заменя със зелени площи.

Комплекс за интерпретация "Гората" Национален парк "Централен Балкан" парков участък Стоките, община Априлци. Специфична задача в резерват.

Културен център за талантливи деца - Стара загора. Очаквайте скоро.

ЦДГ "Зорница" - Стара Загора. Една от многото ни детски градини , интересна с решението на доста наклонения двор. Очаквайте скоро.