Нашите насоки

1. Разчитаме на ПОЗНАНИЕТО ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СТИЛОВЕ и насоки в ландшафтната архитектура и тяхното претворяване във всеки нов обект.

2. Стремим се нашите обекти да имат своята ИНДИВИДУАЛНОСТ, с модерни и нестандартни решения и да отразяват вкуса на клиента.

3. Постоянно разширяваме знанията си за НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ в озеленяването и възможностите за тяхното използване, включително и с участието ни в специализирани семинари по технологии за покривни градини, вертикални градини, поливни системи и др.

4. Създаване на УСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ при проектирането на нашите обекти с максимална близост до природата с отчитане на специфичните условия на всеки обект.

5. Създавне на ЦЕЛОГОДИШЕН ДЕКОРАТИВЕН ЕФЕКТ както през различните сезони, чрез редувне на цъфтящи храсти и цветя с листнодекоративни растения, така и от светлите до тъмните часове на денонощието, чрез декоративно осветление под и над вода.

6.Създаване на уникални ФОНТАНИ И ВОДНА АРХИТЕКТУРА. Освен с познаването и използването на водещите технологии във фонтаните и водните ефекти, ние сме една от малкото фирми, които могат да предложат индивидуални уникални решения с разработването на дюзи и водна архитектура за конкретния обект.

7. Осигуряване на ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА чрез избора на подходяща растителност и използването на поливни системи, осигуряващи оптимално поливане според специфичните нужди на растенията.