Нашите насоки

 

Винаги при нашата работа сме се опитвали да се приближим към онази естетика, която лъха от древните японски градини. Ако успеем да съчетаем тези идеи със съвремието значи сме постигнали нещо.

ОПИТАЙТЕ С НАС !

Оторизиран инсталатор на поливни системи Toro Оторизиран инсталатор на Firestone Pondliner Пълна проектантска правоспособност от КАБ Член на Съюза на ландшафтните архитекти