Фонтани и водна архитектура

Фонтан в езерото на Бизнес парк София - горно ниво

Фонтан в езеро на Бизнес парк София - долно ниво

Фонтан в езеро на Бизнес парк София - Jumping jets

Воден ефект в МБАЛНП "св. Наум"

Воден ефект във Варна - частен обект