Фонтани и водна архитектура

 

 

Фонтан в езеро на Бизнес парк София - Jumping jets Фонтан в езерото на Бизнес парк София - горно ниво Фонтан в езеро на Бизнес парк София - долно ниво Воден ефект в МБАЛНП "св. Наум"
Оторизиран инсталатор на поливни системи Toro Оторизиран инсталатор на Firestone Pondliner Пълна проектантска правоспособност от КАБ Член на Съюза на ландшафтните архитекти