Озеленяване

    Въпреки че често озеленяването или ландшафтната архитектура се свързва със засаждане на растения, то представлява много по-сложен процес. Той започва с вертикалната планировка, минава през композиционното решение на алейна мрежа и градински съоръжения, подбора и подредбата на декоративните растения и завършва с изграждане на поливна система и парково осветление. В оптималния случай този процес започва още при идейното проектиране на сградата като съвместна работа на архитекта на сградата и ландшафтен архитект.

    Професионализмът изисква индивидуален подход към всеки двор или градина и съобразяване както с природните дадености, така и с вижданията на клиента. Различният подход предполага използването на голямо разнообразие от материали за алеите и архитектурните съоръжения, които дават допълнителен ефект от излъчването на двора. Декоративната растителност трябва да бъде съобразена с общото решение като се вземе под внимание сезонната и възрастова промяна. В този смисъл това не е просто букет от различни растения, а динамичен процес на смяна на цъфтеж на различните видове, растеж и листопад. Доброто решение създава постоянен ефект и смяна на гледките в градината. Целта е композицията да е хармонична и красива както за собственика, така и за околните, ако сме постигнали това, значи сме си свършили работата.