Озеленяване

 

    Въпреки че често озеленяването или ландшафтната архитектура се свързва със засаждане на растения, то представлява много по-сложен процес. Той започва с вертикалната планировка, минава през композиционното решение на алейна мрежа и градински съоръжения, подбора и подредбата на декоративните растения и завършва с изграждане на поливна система и парково осветление. В оптималния случай този процес започва още при идейното проектиране на сградата като съвместна работа на архитекта на сградата и ландшафтен архитект.     Професионализмът изисква индивидуален подход към всеки двор или градина и съобразяване както с природните дадености, така и с вижданията на клиента. Различният подход предполага използването на голямо разнообразие от материали за алеите и архитектурните съоръжения, които дават допълнителен ефект от излъчването на двора. Декоративната растителност трябва да бъде съобразена с общото решение като се вземе под внимание сезонната и възрастова промяна. В този смисъл това не е просто букет от различни растения, а динамичен процес на смяна на цъфтеж на различните видове, растеж и листопад. Доброто решение създава постоянен ефект и смяна на гледките в градината. Целта е композицията да е хармонична и красива както за собственика, така и за околните, ако сме постигнали това, значи сме си свършили работата.  

Оторизиран инсталатор на поливни системи Toro Оторизиран инсталатор на Firestone Pondliner Пълна проектантска правоспособност от КАБ Член на Съюза на ландшафтните архитекти