Интериорно оформяне

Офис сградата на "АВТО ЕТ" - озеленяване и колона от стоманени въжета в стълбищното пространство

Ресторант "Интрига" - озеленяване и реконструкция на воден ефект

Ресторант "Сите Българи заедно" - декоративна воденица

Заседателна зала - СУ "Св. Климент Охридски", факултет за начална и предучилищна педагогика

Учебна зала - СУ "Св. Климент Охридски", факултет за начална и предучилищна педагогика