Интериорно оформяне

 

Оторизиран инсталатор на поливни системи Toro Оторизиран инсталатор на Firestone Pondliner Пълна проектантска правоспособност от КАБ Член на Съюза на ландшафтните архитекти

Заседателна зала - СУ "Св. Климент Охридски", факултет за начална и предучилищна педагогика Учебна зала - СУ "Св. Климент Охридски", факултет за начална и предучилищна педагогика Офис сградата на "АВТО ЕТ" - озеленяване и колона от стоманени въжета в стълбищното пространство Ресторант "Сите Българи заедно" - декоративна воденица Ресторант "Интрига" - озеленяване и реконструкция на воден ефект