Осветление

 

Дворно и подводно осветление дават възможност да се получи изключително ефектно въздействие при оформянето на градината. Не на последно място, поради заетостта си, често собствениците имат възможност да се наслаждават на двора си привечер при приглушена или никаква светлина и е удачно градината да не е просто черно петно. Предлагаме различни видове осветление както подводно, така и за открит монтаж, проектирано съобразно изискванията на съответната градина. Може и без осветление....Ето как изглеждат същите обекти:
Оторизиран инсталатор на поливни системи Toro Оторизиран инсталатор на Firestone Pondliner Пълна проектантска правоспособност от КАБ Член на Съюза на ландшафтните архитекти