Настилки

   Това са само няколко примера за видове настилки и облицовки, които могат да бъдат използвани. Настилката следва да съчетава естетика, здравина, удобство , дълготрайност и др. Никое от тези качества не бива да бъде пренебрегвано.

    Различните обекти предполагат различен подход при избора на материала и вида на настилката.