Настилки

 

Оторизиран инсталатор на поливни системи Toro Оторизиран инсталатор на Firestone Pondliner Пълна проектантска правоспособност от КАБ Член на Съюза на ландшафтните архитекти

    Това са само няколко примера за видове настилки и облицовки, които могат да бъдат използвани.

       Различните обекти предполагат различен подход при избора на материала и вида на настилката.