Публикации,

    Нощното лице на водния ефект - статия в списание "Хубавите Къщи" бр. 3/2004г.

    Скъпа ли е поливната система? - статия в списание "Хубавите Къщи" бр. 3/2006г.

    Водата в нашия двор  - статия в списание "Хубавите Къщи" бр. 2/2005г.

Оторизиран инсталатор на поливни системи Toro Оторизиран инсталатор на Firestone Pondliner Пълна проектантска правоспособност от КАБ Член на Съюза на ландшафтните архитекти