Готови обекти

Това е карта на проектите и обектите на фирмата. Разбира се докато гледате това, все повече от проектите започват своята реализация, както и много нови проекти са на път. Няма как да покажем всички от тях, но по-долу са обекти, които бихме искали да споделим, заради спецификата при тяхното проектиране и изпълнение.

Частни обекти - градини, изкуствени езера, водни ефекти и озеленяване

Обществени обекти

Фонтани и водна архитектура

Вътрешно озеленяване