Водни ефекти

 

    Водните ефекти - изкуствени езера, фонтани, водопади и т.н., стават основна притегателна точка на един парк или градина. Водата дава уюта на една градина. В зависимост от типа архитектура те могат да бъдат реплика на естествени водни обекти или съвсем различни скулптурни решения от вода. При оформянето на воден ефект, който цели вид на естествена водна площ, трябва умело да се съчетае формата, наклона на терена, материала и растителността така, че да се постигне максимална естественост. При скулптурните решения свободата е пълна и ефекта зависи изцяло от професионализма и въображението на проектанта.      Фирмата е оторизиран инсталатор на Firestone Pondliner - EPDM мембрани на гумена основа. Материалът позволява залепване, както към бетон или други повърхности, така и между отделни парчета. Възможно е полагане за изграждане на много големи водни площи, както и реконструкция на стари такива.     Неотменна част от съвременните водни ефекти са помпената и филтърна инсталации, както и подводното осветление. При разработката им се цели от една страна техническите съоръжения да останат незабелязани, а от друга - оптимално да отговарят на замисъла на конкретния воден ефект. Не на последно място е и сигурността за тези, които ползват съоръженията - затова е по-добре да се повери проекта и изпълнението на професионалисти.  .

Оторизиран инсталатор на поливни системи Toro Оторизиран инсталатор на Firestone Pondliner Пълна проектантска правоспособност от КАБ Член на Съюза на ландшафтните архитекти